Polityka prywatności

Aby chronić prywatność naszych klientów na tej stronie, ustanowiliśmy politykę prywatności dotyczącą danych osobowych w następujący sposób.

(1) Podstawowa polityka ochrony danych osobowych

Ta strona jest obsługiwana w celu dostarczania naszym klientom informacji i usług.

W niektórych częściach naszej witryny internetowej możemy poprosić o podanie danych osobowych (do wykorzystania w ramach dobrowolnych usług, takich jak zapytania).

Uważamy, że naszym poważnym obowiązkiem jest prawidłowa ochrona danych osobowych. Poniżej znajdują się nasze zasady dotyczące postępowania z danymi osobowymi na tej stronie:

1. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i innymi stosownymi przepisami będziemy właściwie obchodzić się z danymi osobowymi i dążyć do doskonalenia naszych polityk i procedur postępowania z danymi osobowymi.

2. Wyjaśnimy wewnętrzne przepisy dotyczące postępowania z danymi osobowymi i dokładnie o tym poinformujemy wszystkich pracowników.

Poprosimy również naszych partnerów biznesowych o prawidłowe przetwarzanie danych osobowych.

3. Pozyskując dane osobowe, poinformujemy o konkretnych celach ich wykorzystania i będziemy postępować z danymi osobowymi zgodnie z tymi celami.

4. Aby bezpiecznie zarządzać danymi osobowymi i zapobiec wyciekowi, utracie lub manipulowaniu danymi osobowymi, wdrożymy odpowiednie środki.

(2) Cele zbierania danych osobowych i zakres wykorzystania

Ta strona wykorzystuje dane osobowe do następujących celów:

1. Aby powiadomić o naszych usługach świadczonych przez nas

2. Przeprowadzanie ankiet wśród klientów w celu badań i rozwoju produktów i usług oraz poprawy satysfakcji klientów

3. Pozyskując dane osobowe, poinformujemy o konkretnych celach ich wykorzystania i będziemy postępować z danymi osobowymi zgodnie z tymi celami.

4. Prowadzenie działalności niezbędnej do odpowiadania na zapytania klientów i świadczenie szybkich usług

(3) Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim

Nie będziemy przekazywać ani ujawniać danych osobowych dostarczonych przez naszych klientów w tej witrynie stronom trzecim, z wyjątkiem następujących przypadków:

1. Gdzie zlecamy firmie wysyłkowej wysyłkę produktów, niezbędnych dokumentów i innych informacji.

2. Gdy zlecamy zewnętrznemu wykonawcy zaprojektowanie, opracowanie, utrzymanie lub prowadzenie tej witryny.

3. Gdzie publikujemy zagregowane informacje, których nie można zidentyfikować lub dane przeanalizowane statystycznie.

(4) Dokładność danych osobowych

Potwierdzenia, korekty i usunięcia danych osobowych podanych przez klientów można dokonać w określony sposób (telefon lub formularz zapytania na tej stronie). Szybko i ściśle odpowiemy na zapytanie.

Zostaw wiadomość

Zostaw wiadomość
Jeśli masz pytania lub sugestie, zostaw nam wiadomość, a my odpowiemy tak szybko, jak to możliwe!

Dom

Produkty

skype

whatsapp